Uncategorized

କେମିତି କରିବେ ମୋବାଇଲକୁ ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ

୧-ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ଟିର ପଛପଟେ କଭର ଅଛି, ତେବେ ସଫା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଭରଟିକୁ କାଢନ୍ତୁ ।
୨-ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ତୁଳା କିମ୍ବା ପୋଛିବା ପାଇଁ ଏକ ସଫା କପଡା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।ଏବଂ ସଫା କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରବିଙ୍ଗ୍ ଆଲ୍କୋହଲର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
୩-ତୁଳା ଖଣ୍ଡଟିକୁ ରବିଙ୍ଗ୍ ଆଲ୍କୋହଲରେ ବୁଡେଇ ସ୍କ୍ରନ୍ଟିକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ରବିଙ୍ଗି ଆଲ୍କୋହଲକୁ ଫୋନ୍ ଉପରେ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
୪-ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ଟି କିପାଡ୍ ବାଲା ଆପଣ କିୟ୍ୟୁ ପରି ଏକ ରବିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକୁ ସଫା କଲା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ଯେ, ଯେପରି ଆଲ୍କୋହଲଟି ଯେପରି ଭିତ୍ତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନକରେ ।
୫-ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ୍ ଭିତ୍ତରଟିକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏକ ସୁଖିଲା କିୟ୍ୟୁ ଟିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୈ÷ାଣସି ପ୍ରକାରର ମିଶ୍ରଣ ଯେପରି ଭିତରକୁ ନଯାଏ ।
୬-ଫୋନର ୟୁଏସ୍ବି ଏବଂ ୟର୍ଫୋନ୍ ଛିଦ୍ରକୁ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ । ସେମିତିବି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଫୁଙ୍କିକି ସେହି ଛିଦ୍ରକୁ ସଫା କରିପାରିବେ ।
୭-ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର କଭରଟିକୁ ସଫାରଖନ୍ତୁ । ମୁଖ୍ୟତଃ ତାହାର କୋଣ ଗୁଡିକ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଧୂଳି ଯମା ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତାଥାଏ ।
୮-ଫୋନଟିକୁ ପୁନଃ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
୯-ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ, ଏକା ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ଟିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଶଂକୁ ହିଁ ସଫା କରନ୍ତୁ ।
୧୦-ନିତି ଦିନ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁ ଜନିତ କପଡା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles