fbpx

ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବିନା ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ଆଧାରକାର୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ସହଜ ଉପାୟ

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଧାର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବିନା ଆଧାର କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆଧାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (UIDAI) ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିନାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବିନା ଆପଣ କିପରି ଆଧାର କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଜଣାନ୍ତୁ।

ଏହି ପରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଆଧାର:
1. ସର୍ବପ୍ରଥମେ UIDAI ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ‘ମୋ ଆଧାର’ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
2. ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ଆଧାର PVC କାର୍ଡ’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
3. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ 12 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
4. ଏଠାରେ ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତେ 16 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନମ୍ବର (VID) ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ।
5. ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
6. ଯଦି ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବିନା କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ‘ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇନାହିଁ’ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
7. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
8. ବର୍ତ୍ତମାନ ‘OTP ପଠାନ୍ତୁ’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
9. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ (OTP) ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ନମ୍ବରରେ ଆସିବ।
10. ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଆପଣ ‘ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା’ ଚେକ୍ ବକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ‘ଦାଖଲ’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
11. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପୃଷ୍ଠାକୁ ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେବେ।
12. ପୁନଃ ମୁଦ୍ରଣର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ, ଆପଣ ଏଠାରେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆଧାର ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ।
13. ଏହା ପରେ ଆପଣ ‘ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍’ ଅପ୍ସନ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଡାଉନଲୋଡ଼।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.