fbpx

ଏହି ଦେଶରେ ପାଣି ବୋତଲ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା, କେବଳ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ହଜାରେ ଟଙ୍କା

AAKASH

‘ଜଳ ହେଉଛି ଜୀବନ’ … ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାଦିନରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିଆସୁଛୁ। ବାସ୍ତବରେ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଳ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯେ, ଏହାକୁ ଜୀବନ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ବୋଲି କହିବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ। ଜଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ମୌଳିକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ବିନା କିଛି ସମୟ ବଞ୍ଚିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ଅଭାବ କାହାର ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ।
ଜଳ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ଲଗାଇବା ଏକ ଉପାୟରେ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଏହି ମୋୖଳିକ ପଦାର୍ଥ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ଜଳ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି।କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କେତେକ ଦେଶରେ ଏବଂ ଭାରତର କେତେକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଳକୁ ନେଇ ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଯେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସହଜରେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଅନେକ ଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ।

numbeo.com ହେଉଛି ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାହା ଜୀବନ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ପାନୀୟ ଜଳ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମିଳିଥାଏ। ପାନୀୟ ଜଳର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବୋତଲ ଯାହା ୩୩୦ ମିଲିରୁ ଆସିଥାଏ – ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସମୁଦାୟ ୩୪୭.୦୯ ଟଙ୍କା।

୧୦୦ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ୯୫ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ୩୩୦ ମିଲି ଲିଟର ପାଣି ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ୧୬.୦୧ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯାଏ, ଭାରତରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା ଏବଂ ୧୦୦ ଦେଶ ତାଲିକାରେ, ଭାରତଠାରୁ ମାତ୍ର ୫ ଟି ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଜଳ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଶସ୍ତା ଅଟେ।

୧. ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଠାରେ ୩୩୦ ମିଲି ଲିଟର ଜଳର ମୂଲ୍ୟ ୩୪୭.୦୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ଜଳର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ।

୨. ତଥାପି, ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଲକ୍ସେମବର୍ଗରେ ୩୩୦ ମିଲି ଲିଟର ପାଣି ବୋତଲ ୨୫୪.୧୪ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

୩. ଏହା ପରେ ଡେନମାର୍କର ନାମ ଆସେ ଯେଉଁଠାରେ ୩୩୦ ମିଲି ଲିଟର ପାଣି ବୋତଲ ୨୩୭.୨୪ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

୪. ଜର୍ମାନୀରେ ୨୦୭.୩୬ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏକ ୩୩୦ ମିଲି ଲିଟର ପାଣି ବୋତଲ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

୫. ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ଏହା ବୋତଲ ପିଛା ୨୦୫.୮୦ ଟଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

୬. ନରୱେରେ ୨୦୫.୬୦ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏକ ପାଣି ବୋତଲ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

୭. ବେଲଜିୟମରେ ୧୯୯.୨୪ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏକ ପାଣି ବୋତଲ ଉପଲବ୍ଧ।

୮. ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏକ ୩୩୦ ମିଲି ପାଣି ବୋତଲ ୧୮୮.୫୧ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

୯. ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ୧୭୫.୫୫ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏକ ପାଣି ବୋତଲ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି।

୧୦. ଫ୍ରାନ୍ସରେ ୧୬୨.୦୧ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏକ ୩୩୦ ମିଲି ପାଣି ବୋତଲ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.