ମହଙ୍ଗା ହେବ ବୀମା: ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ହେବ ବମ୍ପର ରୋଜଗାର, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ IRDAI ର ନୁଆ ନିୟମ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାରି ରହିଥିବା ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବୀମା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ବୀମା ନିୟାମକ ଆଇଆରଡିଏଆଇ ଜୀବନବୀମା ନଥିବା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ(ଇଏମଓ) ଉପରେ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆଣିଛି । ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣ ବୀମା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଓଏମ୍ ଉପରେ ସଂଶୋଧିତ ୩୦% ଏବଂ ୩୫% କ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଇନସୁରାନ୍ସ ରେଗୁଲେଟୋରୀ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (IRDAI) ମଧ୍ୟ ବୀମା ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କୁ କମିଶନ ଦେବାର କ୍ୟାପ୍ ହଟାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ୍ସପୋଜର ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ, ଜୀବନବୀମା ନଥିବା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମା କମ୍ପାନୀର ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆୟୋଗ ଉପରେ ୨୦% କମ୍ ସୀମା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଏକ୍ସପୋଜର ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ସାଧାରଣ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପାଇଁ ଇଓଏମ୍ ଉପରେ ୩୦% କ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ (ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ) (ଇଓଏମ୍) କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ IRDAI ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପାଇଁ ୩୦% ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପାଇଁ ୩୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଇଓଏମ୍ ଉପରେ ଏକ କ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଇଓଏମ୍ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଖର୍ଚ୍ଚ, ବୀମା ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କୁ ଆୟୋଗ ଏବଂ ପୁନଃବୀମା ଇତ୍ୟାଦି ଆୟୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଜୀବନବୀମା ନଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପାଇଁ ଇଓଏମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦% ରୁ ୩୭.୫% ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.